NỘI THẤT BÌNH DƯƠNG | GIẤY DÁN TƯỜNG | SÀN GỖ | ĐÓNG GHẾ SOFA

Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese
  • Giấy Dán Tường | Sàn Gỗ | Ghế Sofa Bình Dương
  • Giấy Dán Tường | Sàn Gỗ | Ghế Sofa Bình Dương
  • Giấy Dán Tường | Sàn Gỗ | Ghế Sofa Bình Dương

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi

Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 8308/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị góp ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, gửi kèm Hồ sơ do Cty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải - CTCP lập tháng 7/2017.

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 vượt sông Hậu nối liền hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2321/BXD-HĐXD gửi Bộ Giao thông vận tải với nội dung như sau: Về cơ sở pháp lý, Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nằm trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013. Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 2743/VPCP-QHQT ngày 22/3/2017 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý về đề xuất Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi sử dụng vốn vay Nhật Bản (ODA).

xay dung cau dai ngai

Để đảm bảo cơ sở quyết định chủ trương đầu tư, Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cần lưu ý và hoàn chỉnh một số nội dung: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cần được bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Cần làm rõ các điều kiện vay theo STEP, từ đó phân tích, đánh giá chi tiết về ưu điểm, nhược điểm của hình thức vay này đối với dự án.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành thì sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án phải được lập theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi phí xây dựng các hạng mục công trình được xác định trên cơ sở suất vốn đầu tư tham khảo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố hoặc suất vốn đầu tư các dự án có tính chất tương tự là phù hợp với quy định về phương pháp lập sơ bộ tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Công trình chính cầu Đại Ngãi là công trình cấp đặc biệt, kết cấu phức tạp với khẩu độ nhịp và khổ thông thuyền thuộc dạng lớn tại Việt Nam hiện nay (chiều dài nhịp 450m, chiều cao khổ thông thuyền 45m) và là công trình có đặc thù về điều kiện địa hình, địa chất gần cửa biển, sóng to, gió lớn, bề rộng mặt sông lớn B = 1.300m với điều kiện địa chất yếu, lớp bùn sét có chiều dày khoảng 50m, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thiết kế và thi công nên chưa có công trình tương tự và suất vốn đầu tư xây dựng được công bố làm cơ sở để so sánh, đánh giá.

Đối với các hạng mục còn lại của dự án (như cầu trên tuyến và tuyến đường) căn cứ quy mô, khối lượng xây dựng của các hạng mục này thì chi phí xây dựng dự tính trong sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án có giá trị cao hơn so với chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng của công trình đường và cầu đường bộ tương ứng do Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017. Đề nghị kiểm tra, chuẩn xác tiếp trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Các khoản mục chi phí còn lại trong sơ bộ tổng mức đầu tư: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: được tạm xác định trong sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở khối lượng giải phóng mặt bằng dự kiến.

Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác: được tạm xác định trong sơ bộ tổng mức đầu tư với tỷ lệ 15% tính trên chi phí xây dựng là phù hợp mức tối đa như hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Chi phí dự phòng được tạm xác định theo tỷ lệ % tính trên các khoản mục chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác trong sơ bộ tổng mức đầu tư (10% cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và 15% cho yếu tố trượt giá trên cơ sở chỉ số giá và thời gian huy động vốn của dự án) là phù hợp theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Đề nghị tiếp tục chuẩn xác, tính đúng, tính đủ các khoản mục chi phí của tổng mức đầu tư của dự án ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN CÔNG TY:

CUNG CẤP THI CÔNG NỘI THẤT GIẤY DÁN TƯỜNG - SÀN GỖ - ĐÓNG GHẾ SOFA

Địa chỉ: 75 Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0985 554 139 - 0917 114 139 

Website: www.noithatbinhduong.org | www.trangtrinoithatviet.com

Mail: dantuongplus@gmail.com | minhtuanft@gmail.com

LIÊN KẾT

Tìm đối tác trao đổi liên kết chất lượng.

Bạn đang cần xây dựng bình dương | nội thất bình dương 

Top