NỘI THẤT BÌNH DƯƠNG | GIẤY DÁN TƯỜNG | SÀN GỖ | ĐÓNG GHẾ SOFA

Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese
  • Giấy Dán Tường | Sàn Gỗ | Ghế Sofa Bình Dương
  • Giấy Dán Tường | Sàn Gỗ | Ghế Sofa Bình Dương
  • Giấy Dán Tường | Sàn Gỗ | Ghế Sofa Bình Dương

Gói thầu giá trị nhỏ chỉ cần nộp cam kết chứng minh năng lực

Đối với những gói thầu xây dựng đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Theo phản ánh của ông Phạm Xuân Thùy (Hà Nội), khi xây dựng hồ sơ yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm có ghi: “Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

goi thau gia tri nho

Theo Thông tư nêu trên thì giá trị 1 hợp đồng tương tự đã thực hiện phải có giá trị tối thiểu 875 triệu đồng. Ông Thùy đã điều chỉnh trong hồ sơ yêu cầu của ông là nhà thầu có thể nộp 1 bộ hợp đồng đã thực hiện có giá trị hơn 500 triệu đồng hoặc 3 bộ hợp đồng mà tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Ông Thùy hỏi, như vậy có đúng theo Luật Đấu thầu hay không?

Trong hồ sơ yêu cầu gói thầu mua hàng hóa thông dụng không yêu cầu nhà thầu nộp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất chỉ có bảng 4 - Yêu cầu kỹ thuật bao gồm tên hàng hóa đề xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa đề xuất, hình ảnh sản phẩm, hàng hóa, không kèm theo tài liệu nào về chứng nhận tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vậy, khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, tổ chuyên gia đối chiếu yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu với hồ sơ mời thầu và đánh giá là “đạt” thì có đúng hay không? Đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ dựa trên bảng yêu cầu đề xuất do nhà thầu lập thì đã đủ căn cứ hay chưa?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của ông Thùy, việc lập hồ sơ yêu cầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN CÔNG TY:

CUNG CẤP THI CÔNG NỘI THẤT GIẤY DÁN TƯỜNG - SÀN GỖ - ĐÓNG GHẾ SOFA

Địa chỉ: 75 Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0985 554 139 - 0917 114 139 

Website: www.noithatbinhduong.org | www.trangtrinoithatviet.com

Mail: dantuongplus@gmail.com | minhtuanft@gmail.com

LIÊN KẾT

Tìm đối tác trao đổi liên kết chất lượng.

Bạn đang cần xây dựng bình dương | nội thất bình dương 

Top